Super 80

80 Mbps
23%
214.000
Tháng
 • Phù hợp gia đình 04 - 05 người
 • Tốc độ Upload/Download: 80 Mbps
 • Trang bị Modem 04 Cổng - 02 Băng Tần
 • Tặng ngay 03 tháng cước
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Best Sale

Super 100

100 Mbps
20%
232.000
Tháng
 • Phù hợp gia đình 06 - 08 người
 • Tốc độ Upload/Download: 100 Mbps
 • Trang bị Modem 04 Cổng - 02 Băng Tần
 • Tặng ngay 03 tháng cước
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Super 150

150 Mbps
20%
290.000
Tháng
 • Phù hợp gia đình trên 08 người
 • Tốc độ Upload/Download: 150 Mbps
 • Trang bị Modem 04 Cổng - 02 Băng Tần
 • Tặng ngay 03 tháng cước
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Combo - Super 80

80 Mbps
23%
228.000
Tháng
 • Phù hợp gia đình 04 - 05 người
 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem + Box HD 4K
 • Tặng ngay 03 tháng cước
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Best Sale

Combo - Super 100

100 Mbps
23%
277.000
Tháng
 • Phù hợp gia đình 06 - 08 người
 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem + Box HD 4K
 • Tặng ngay 03 tháng cước
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Combo - Super 150

150 Mbps
23%
336.000
Tháng
 • Phù hợp gia đình 04 - 05 người
 • Gần 200 kênh truyền hình
 • Trang bị Modem + Box HD 4K
 • Tặng ngay 03 tháng cước
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Super 200

200 Mbps
23%
445.500
Tháng
 • Quán cafe/nhà hàng
 • Phù hợp < 30 thiết bị
 • Trang bị Modem 04 Cổng - 02 Băng Tần
 • Download/Upload Quốc tế: 10,8 Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Super 250

250 Mbps
23%
495.500
Tháng
 • Doanh nghiệp nhỏ
 • Phù hợp < 50 thiết bị
 • Trang bị Modem 04 Cổng - 02 Băng Tần
 • Download/Upload Quốc tế: 10,8 Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
Best Sale

LUX 500

500 Mbps
23%
800.000
Tháng
 • Công Nghệ Wifi 6 Hàng Đầu Việt Nam
 • Doanh nghiệp vừa, quán game
 • Phù hợp < 60 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 6 + Access Point
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
VIP

Super 400

400 Mbps
23%
1.282.000
Tháng
 • Doanh nghiệp vừa/Phòng game
 • Phù hợp < 70 thiết bị
 • Trang bị Modem 04 Cổng - 02 Băng Tần
 • Download/Upload Quốc tế: 12,6 Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

Super 500

500 Mbps
23%
7.386.000
Tháng
 • Doanh nghiệp lớn
 • Phù hợp < 100 thiết bị
 • Trang bị Modem 04 Cổng - 02 Băng Tần
 • Download/Upload Quốc tế: 18,9 Mbps
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365

LUX 800

800 Mbps
23%
1.000.000
Tháng
 • Công Nghệ Wifi 6 Hàng Đầu Việt Nam
 • Doanh nghiệp trung bình, lớn
 • Phù hợp < 60 thiết bị
 • Trang bị Modem Wifi 6 + Access Point
 • Hỗ trợ kỹ thuật 24/7/365
VIP